Medvetna materialval - SundaHus miljödata

Vi gör medvetna materialval för de produkter som används i nybyggnation och ombyggnation.

SundaHus miljödata är ett onlineverktyg som kan användas för hälso- och miljöbedömning av varor för bygg- och fastighetssektorn. Verktyget kan användas vid ny- och ombyggnation samt för driftverksamhet. På Varbergs Fastighets AB använder vi oss av SundaHus miljödata som ett stöd i samtliga nybyggnadsprojekt och flera ombyggnadsprojekt.

Mer information finns på SundaHus hemsida.