23 juni 2016 | ALLMÄNT

Informationsmöte

Tre projekt ska genomföras längs med Västra Vallgatan och Bäckgatan. Nytt parkeringshus, påbyggnad av gallerian och ombyggnad av den södra delen av Västra Vallgatan. Representanter från Varbergs Fastighets AB, Coop Varberg och hamn- och gatuförvaltningen finns på plats och berättar om projektens omfattning, tidplan och målsättning.
Välkommen!

Var: Lilla Teatern, Komedianten
När: Tisdag 28 juni
Klockan: 17:30-19:00

Inbjudan till informationsträff

Nyheter

Ny bad- och simanläggning
14 nov 2017
VFAB har fått i uppdrag att bygga den nya bad- och simanläggningen. Projekteringen påbörjas nu och byggnationen startar under hösten 2018.
Underhållsarbeten i Briggen
1 nov 2017
Den 6 november påbörjar vi underhållsarbeten i Briggen. Delar av parkeringen stängs av och tiderna justeras tillfälligt under cirka fem veckor.
VFAB flyttar till Tullhuset
31 juli 2017
Ny besöksadress från och med den 7 augusti: Otto Torells gata 3.