SLUTA LETA

Sluta leta! Lägg inte tid på att köra gata upp och gata ner för att leta efter något som oftast inte finns, ledig parkering. Åk istället dirket till något av våra fyra parkeringshus där det finns gott om p-platser. Dessutom ligger de bara någon minut från torget. Välkommen in!

Gratis med P-skiva 06-23

Varbergs kommun har generösa parkeringsvillkor och tillämpar parkeringsskiva, p-skiva, vilket innebär att det är gratis att parkera på kommunala parkeringar. I p-husen parkerar du med p-skiva mellan 06-23, där efter finns möjlighet att parkera i p-husen mot betalning. Avståndskarta mellan p-husen i centrum 

Parkeringstider

P-hus Briggen (293 platser)
10-timmar med p-skiva.Det finns också möjlighet att parkera över natt och långtidsparkering upp till 15 dygn mot betalning.
På plan 4 samt gatuparkeringen utanför p-huset är tidsbegränsningen 17 timmar med p-skiva mellan 23-06. OBS att det mellan 23-06 är parkeringsförbud. 

P-hus Kyrkoherden Bäckgatan (76 platser)
3 timmar med p-skiva.
Infart från Bäckgatan.
 

P-hus Kyrkoherden Prästgatan (128 platser)
3 timmar med p-skiva.
Infart från Prästgatan.

P-hus Lorensberg (466 platser)
3 timmar på entréplan och 10 timmar på nedre plan med p-skiva.
Infart från Östra Vallgatan och Sveagatan.
Det finns också möjlighet att parkera över natt mot betalning.
 

P-hus Kanngjutaren (60 platser)
10 timmar med p-skiva.
Infart från Snidaregatan.
Det finns också möjlighet att parkera över natt mot betalning.

P-hus Trädgården (235 platser)
3 timmar med p-skiva.
Det finns också möjlighet att parkera över natt mot betalning.
Infart från Bäckgatan och Södra Hamnvägen. 

Information om våra avgifter

Frågor om parkering

Har du synpunkter, tips eller frågor om p-husen? Kontakta oss
Övriga parkeringsfrågor kan du hitta svar på via kommunens hemsida www.varberg.se

Nyheter

Ny bad- och simanläggning
14 nov 2017
VFAB har fått i uppdrag att bygga den nya bad- och simanläggningen. Projekteringen påbörjas nu och byggnationen startar under hösten 2018.
Underhållsarbeten i Briggen
1 nov 2017
Den 6 november påbörjar vi underhållsarbeten i Briggen. Delar av parkeringen stängs av och tiderna justeras tillfälligt under cirka fem veckor.
VFAB flyttar till Tullhuset
31 juli 2017
Ny besöksadress från och med den 7 augusti: Otto Torells gata 3.