Finansiell information

Här på hemsidan finns vår årsredovisningar digitalt och möjliga för utskrift.

Års- och hållbarhetsredovisning 2018

Tidigare årsredovisningar är endast tillgängliga digitalt
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015

Kreditvärdighet

Varbergs Fastighets AB har den högsta kreditvärdigheten enligt UC.