Upphandlingar

Vi har delat upp sidan i två delar: Pågående och Prognos

Pågående – här ser du vilka projekt som ligger ute för upphandling, samt de som nyligen upphandlats. Du får en länk till upphandlingsverktyget TendSign och kan där (inom angivet tidsintervall) lämna in ett elektroniskt anbud (har tiden för upphandling löpt ut går länken till startsidan på TendSign där du kan logga in och läsa om projektet). Mer information om TendSign längre ner på sidan.

Prognos – Förslag och önskemål på framtida projekt. Beslut ej fattat.
 

Pågående

 

Prognos  

  • Prognos: Projekt 1
  • Upphandling: beräknas Q2 202?    
  • Beräknad byggkostnad: ca:50 miljoner
  • Planerat färdigställning: Ingen information                                 

 

 

TendSign

När en upphandling har offentliggjorts kan anbudsgivare lämna in ett elektroniskt anbud i upphandlingssystemet TendSign.

Anbudsgivare får genom TendSign:

  • Tillkommande information.
  • Kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet. För att få tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom en enkel registrering på www.tendsign.com.

Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud.