Vår byggprocess

Alla Varbergs Fastighets AB´s byggprojekt drivs med ekonomiska och tidsmässiga ramar. Våra byggprojektledare leder arbetet och ansvarar för att fastställa en effektiv process tillsammans med entreprenör, berörda förvaltningar och eventuella konsulter.

I arbetet med såväl upphandlingar som under byggprocessen vägs miljömässig, social och etisk hänsyn in. Läs mer om vårt miljöarbete. Oavsett storlek och typ av projekt är arbetsprocessen den samma.

  • Förstudie
  • Projektering
  • Genomförande
  • Överlämnande
  • Uppföljning

Pågående byggprojekt

Från det att ett projekt är i förstudiefas finns det att läsa om här på hemsidan. Du hittar kortfattad information om projekten och kontaktuppgifter till ansvarig byggprojektledare. Har du frågor är du välkommen att höra av dig! Pågående byggprojekt