Byggprojekt i förstudie

Här kan du läsa om projekt som är i förstudiefas.

Aktivitetspark Skate

På uppdrag av Varbergs kommun tar VFAB fram en förstudie för en ny aktivitetspark för skate. Förslag till placering vid Varbergs idrottshall på Danska vägen. 

Den nya aktivitetsparken för skate ska komplettera den befintliga som skejtarna byggt i Breared och ska kunna nyttjas både av föreningsliv och allmänheten. Skate är en sport med olika stilar, Street och Park är tävlingsformer i OS. 

Förstudien ska vara klar den sista april 2020 och beslut om investering fattas i november 2020.

Räddningsstation Värö

VFAB har fått i uppdrag av Varbergs kommun att ta fram en förstudie gällande Räddningsstation Värö.

Den nuvarande Räddningsstationen i Värö är byggd på 1970-talet och är i behov av renovering och tillbyggnation då lokalerna är otillräckliga. I förstudien kommer både renovering/tillbyggnation och nybyggnation ses över som olika alternativ.  

Förstudien ska vara klar 2020-04-15 och investeringsbeslut fattas i november 2020.