Ankarhallen

På uppdrag av: Varbergs kommun
 
Projektledare: Belinda Djupdahl
 
Syfte/Uppdrag: Att möta det ökade trycket på anläggningen, med anledning av den nya konstgräsplanen och den nya skolan. De gamla omklädningsrummen var av undermålig kvalitet och kunde inte fylla det behov som fanns. Omklädningsbyggnaden behövde tillgänglighetanpassas. Möjliggöra framtida expansion med ytterligare en hall. 
 
Status: Omklädningsbyggnaden invigdes 180821. Delar av de gamla omklädningsrummen ska rivas och marken ska iordningställas.
 
Vår bedömning: I oktober beräknas hela anläggningen vara
slutbesiktigad och klar.
BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
FAKTA
KATEGORI:
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
PROJEKTLEDNING

Belinda Djupdahl
belinda.djupdahl@varberg.se