Arena Varberg - Ny konferensdel

På uppdrag av: I egen regi

Syfte: Ett nytt konferensrum upprättas ovanför Entréhallen på Arena Varberg. Konferensrummet kommer att rymma drygt 130 personer. Förutom att rummet kommer erbjuda en vacker utsikt ska det utrustas med den senaste konferenstekniken.

Status: Projektet är färdigställt och invigdes i augusti 2019.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
FAKTA
KATEGORI:
Ombyggnation
ARKITEKT:
Tengbomgruppen AB
BTA:
-
ENTREPRENÖR:
Trabea Bygg AB
ENTREPRENADFORM:
Totalentreprenad
BYGGTID:
Klart juni 2019
PROJEKTLEDNING

Belinda Djupdahl