Galtabäck förskola

Varbergs fastighets AB ska på uppdrag av Varbergs kommun utföra en tillbyggnad på Galtabäck förskola.

En ny byggnad med två nya avdelningar, ett tillagningskök samt en mindre ombyggnad av den befintliga byggnaden vid Lerjans förskola.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
FAKTA
KATEGORI:
Skola
ARKITEKT:
D Office
BTA:
-
ENTREPRENÖR:
-
ENTREPRENADFORM:
-
BYGGTID:
-
PROJEKTLEDNING

Varbergs Fastighets AB
vfab@varberg.se