Påskbergsvallen

Varbergs Fastighets AB ska på uppdrag av Varbergs kommun utföra ett utvecklingsprojekt på Påskbersvallen. Arbetet innebär:

  • Omläggning, breddning och förlängning av konstgräsplan.
  • Förskjutning av naturgräsplan som ligger söder om konstgräsplanen. 
  • Byte av belysning.

 

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
FAKTA
KATEGORI:
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
PROJEKTLEDNING

Varbergs Fastighets AB
Belinda Djupdahl, konsult
belinda.djupdahl@sweco.se