Tillfällig parkering i hamnområdet

Projektledare: Frida Gren

Syfte: I samband med att projekt Varbergstunneln drar igång kommer många parkeringar att försvinna från centrumkärnan. För att tillgodose parkeringsbehovet sågs möjligheterna för tillfälliga parkeringar över.

I hamnområdet på marken där silosarna tidigare stod, fanns en oanvänd yta. Ytan sågs som en potentiell plats för tillfälliga parkeringar, fram tills att byggnationen av Västerport drar igång.

Vår bedömning: En tillfällig grusparkering i enklaste tappning för cirka 100 parkeringsplatser upprättades. Ett stängsel har satts upp mot hamnverksamheten.

Status: Parkeringsplatsen i hamnområdet öppnade i slutet av februari 2019. Grusparkeringen har in- och utfart från Östra Hamnvägen och erbjuder 100 långtidsparkeringar. Parkering är fri mellan kl. 06-23, övrig tid är parkering förbjuden. Parkeringen är tillfällig, området kommer att fungera som parkering som minst fram till och med årsskiftet 2019/2020.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Pågående
Byggnation
Ej klart
Besiktning
Ej klart
Överlämnande/inflyttning
FAKTA
KATEGORI:
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID: