Bua förskola

Projektet är ett uppdrag från Varbergs kommun. 

Varför bygger vi

Den nuvarande förskolan Applagården i Bua börjar bli för trång. Istället kommer en ny förskola, Bua förskola, att byggas bredvid Buaskolan. Det blir fler parkeringsplatser i anslutning till förskola/skola.

Hur kommer det att bli

Det kommer att vara plats för 80 barn fördelade i två sektioner med sammanlagt 4 avdelningar. På plan 2 blir det utrymmen för administration och teknikrum.

I förskolebyggnaden blir det ett tillagningskök där maten lagas till barnen på förskolan och till eleverna på Buaskolan. Det blir också en matsal för Buaskolans elever, lokalen kommer att vara tillgänglig för uthyrning.

Uppvärmningen kommer att bestå av fjärrvärme och solceller producerar el.

Tillfällig gång- och cykelbana

Den befintliga gång- och cykelbanan kommer att tas bort under byggnationen och en tillfällig grusgång anläggs mellan Buaskolans utegård och byggarbetsplatsen. Den befintliga gång- och cykelbanan spärras av och den tillfälliga tas i bruk i början av oktober 2020.

Karta som visar den tillfälliga cykelbanan vid bygget. Bildtext: Kartan som visar den tillfälliga cykelbanan samt var den nya kommer att byggas i samband med färdigställande av förskolan.

Tidplan

Byggnationen startar i slutet av september 2020 och planerad överlämning i november 2021.

  • Pålning – oktober 2020.
  • Schaktning – november 2020.
  • Sockel och rördragning – november 2020.
  • Armering – december 2020.
  • Gjutning – januari 2021.
  • Stomme, smide, HDF-bjälklag, väggar och takstolar – februari 2021.
  • Tätt hus - mars 2021.
  • Invändiga arbeten - start april 2021.
  • Utemiljö - start maj 2021.
BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Pågående
Byggnation
Ej klart
Besiktning
Ej klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Helen Treslow
E-post: Helen.treslow@varberg.se

Frida Gren
E-post: Frida.gren@varberg.se

FAKTA
KATEGORI:
Nybyggnation
ARKITEKT:
Tengboms Arkitekter
BTA:
ENTREPRENÖR:
TRABEA Bygg AB
ENTREPRENADFORM:
Generalentreprenad
BYGGTID:
Byggstart i slutet av september och planerad inflyttning i november 2021.