Klapperstenens förskola

På uppdrag av: Varbergs kommun

Syfte/uppdrag: Stadsdelen Breared växer och hit flyttar många barnfamiljer. För att möta dagens och framtidens behov av förskoleplatser ska VFAB, på uppdrag av Varbergs kommun bygga en ny förskola, Klapperstenen. 

Klapperstenens förskola ska ersätta Rundgårdens och Alvgatans förskolor och ha plats för 160 barn uppdelade i fyra sektioner i sammanhängande lokaler. Utemiljön kommer att bestå av två gårdar för de mindre barnen, en tredje som är anpassad för äldre barn men som även kan nyttjas som en gemensam gård. 

Total investeringsvolym: 58 miljoner kronor.

Klapperstenens förskola planeras stå färdig i mitten av maj 2021. 

Nyheter som handlar om Klapperstenens förskola kan du läsa här:

Klapperstenen håller tidplanen
Vad händer vid Klapperstenens förskola
Första spadtag för två förskolor
Två nya förskolor - Stenen och Klapperstenen

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Pågående
Byggnation
Ej klart
Besiktning
Ej klart
Överlämnande/inflyttning
FAKTA
KATEGORI:
Nybyggnation
ARKITEKT:
Tengboms Arkitekter
BTA:
2015 kvm
ENTREPRENÖR:
Tage & söner
ENTREPRENADFORM:
Utförandeentreprenad
BYGGTID:
Planeras stå färdig mitten av maj 2021.
PROJEKTLEDNING

Projektledare: Filip Sundvisson
E-post: Filip.sundvisson@varberg.se