Kv. Läkaren fasadrenovering

Fasaden på kvarteret Läkaren är i behov av renovering. Stora delar av fasaden som är från 1970-talet behöver bytas ut i sin helhet. Kvarterets äldre delar ska också ses över, men där handlar det om underhållsarbeten som innebär att vi renoverar sprickor och murfog bland annat.

Butikerna har öppet som vanligt

Byggställningar kommer i olika perioder resas både på Bäckgatan, Västra Vallgatan och Torggatan. Vi gör vårt bästa för att eventuella störningar ska bli så små som möjligt. Alla butiker är tillgängliga och har öppet som vanligt.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Pågående
Byggnation
Ej klart
Besiktning
Ej klart
Överlämnande/inflyttning
FAKTA
KATEGORI:
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
PROJEKTLEDNING