Pingvinen, Varbergs bad- och isarena

Varbergs Fastighets AB ska på uppdrag av Varbergs kommun bygga en ny bad- och simanläggning på Håstens fritidsområde, på samma plats som den gamla simhallen. Byggnation pågår från hösten 2018 till sommaren 2021.

Varför en ny bad- och simanläggning?

Varberg växer, 2030 beräknas vi vara 80 000 invånare. För att möta den ökande befolkningens behov av rekreation, fritids- och föreningsverksamhet ska Varbergs kommun bygga en ny bad- och simanläggning. Den nya anläggningen beräknas vara badklar 2021. Den befintliga simhallen på Håsten invigdes i början av 1980-talet och har idag omfattande renoveringsbehov.

Den nya anläggningen får sitt namn

Under hösten 2019 pågick en namntävling där allmänheten kunde lämna in namnförslag på den nya anläggningen. Hela 226 giltiga namnförslag skickades in. Namnet skulle passa hela anläggningen med bad, ishall, gym och café. En jury med representation från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, stadsbyggnadskontoret, byggprojektet, badverksamheten och föreningslivet röstade fram namnförslaget Pingvinen. 

Två tävlande kom med det vinnande förslaget Pingvinen, 6-årige Emir Onbasi och Michel Mourou. De båda vann varsitt presentkort att nyttja när anläggningen står färdig. 

Hur kommer det att bli?

Den nya anläggningen ska byggas ihop med Varbergs ishall. Det nybyggda gymmet som ligger på plan två i ishallen kommer att bli ännu större med ytterligare lokaler på plan två i badanläggningen. Badet, ishallen och gymmet kommer att ha en gemensam entré.

Den nya anläggningen ska innehålla:

 • 50-metersbassäng som är delbar i två mindre bassänger.
 • Två multibassänger med höj- och sänkbar botten för exempelvis babysim, simskola och rehab-träning.
 • Aktivitetsdel för barn med bland annat vattenrutschbana som löper utanför byggnaden. Här finns det exempelvis planer på strömkanal och klättervägg.
 • Café som man kan besöka både inne ifrån bassängdelen och från den gemensamma entrén.
 • Balkong med läktare för publik vid simtävlingar. Läktaren kommer att ha plats för ca 300 personer.

Vad händer med verksamheten under byggtiden?

För att tillmötesgå efterfrågan på att bada och simma kommer verksamheten på kommunens andra simanläggningar utökas. Mer information om bad- och simverksamhet finns på www.varberg.se

Följ med till bygget

Jenni Wennerström visar byggplatsen och berättar om sitt arbete som byggprojektledare för Varbergs kommuns största byggprojekt - Pingvinen.


Här kan ni se filmen från NCC när de gjuter 50-metersbassängen. 


 


Under hela första delen av byggprocessen har en kamera tagit tre foton varje dag. Stillbilderna sammansatta till en time-lapse film. 


Aktuellt i projektet

 • I november 2017 skrev VFAB avtal med NCC. Projektet ska genomföras som en totalentreprenad med partnering som samarbetsform.

 • Projekteringsarbetet och planering av evakuering under byggtiden inleddes under hösten 2017.

 • I maj 2018 hölls ett badkalas för allmänheten innan verksamheten stängde ner. I oktober 2018 revs Håstens simhall.

 • I december hölls ett första spadtag och markarbeten startade.Under våren 2019 gjuts plattan och efter det ska man kunna se byggnaden växa på höjden.

 • Hösten 2019: Väggar och bjälklag i badplanet är gjutna och marken återfylls runt huset.

 • Betongarbeten pågår från hösten 2019 och en bit in på 2020. 

 • Montering av husets stomme påbörjas i december och följer betongens framfart, zon för zon.

 • Tätt hus, maj 2020.

 • Anläggningen är badklar hösten 2021.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Pågående
Byggnation
Ej klart
Besiktning
Ej klart
Överlämnande/inflyttning
FAKTA
KATEGORI:
Nybyggnation, bad- och simanläggning
ARKITEKT:
Liljewall
BTA:
9566 kvm
ENTREPRENÖR:
NCC
ENTREPRENADFORM:
Totalentreprenad med partnering som samarbetsform
BYGGTID:
Klart sommaren 2021
PROJEKTLEDNING

Jenni Wennerström
Byggprojektledare
Telefon: 0340-50 60 10
E-post: jenni.wennerstrom@varberg.se