Särskilt boende, Träslöv

På uppdrag av: Varbergs kommun

Syfte/Uppdrag: Upprätta ett särskilt boende med 60 platser samt lokaler för dagverksamhet i samma byggnad. I tidigt skede utreddes en sluttande tomt vilket medfört att byggnaden planeras som en suterrängbyggnad med dagverksamhet, tillagningskök, aktivitetsrum och övriga gemensamhets- och personalytor i bottenvåning. Byggnaden är fördelad på tre flyglar med två våningsplan för boende ovan suterrängvåning. Varje flygel har boendeenheter om tio lägenheter samt utrymme för gemensamt kök och vardagsrum på varje enhet. 

Status: Detaljplanen är antagen och markarbetet startade mars 2019

Vår bedömning: Preliminär tidplan: 

•       Väggar – vinter/vår 2020

•       Invändiga arbeten - 2020

•       Provningar/besiktningar – vinter 2020/2021

•       Överlämning – Kvartal 1, 2021

Följ med till byggplatsen

I januari 2020 spelade vi in en film på byggplatsen. Följ med projektledaren Helen Treslow när hon visar oss runt. 

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Pågående
Byggnation
Ej klart
Besiktning
Ej klart
Överlämnande/inflyttning
FAKTA
KATEGORI:
Nybyggnation
ARKITEKT:
D Office Arkitekter AB
BTA:
6780 kvm
ENTREPRENÖR:
ByggDialog AB
ENTREPRENADFORM:
Totalentreprenad med partnering som samarbetsform
BYGGTID:
Kvartal 1, 2021
PROJEKTLEDNING

Senior projektledare Helen Treslow
0340-50 60 08
Helen.treslow@varberg.se