Underhållsplaner

På uppdrag av: Projekt i egen regi

Syfte: I dagsläget äger och förvaltar Varbergs Fastighets AB (VFAB) 26 fastigheter. För att på ett bättre och säkrare sätt kunna planera underhållet för dessa fastigheter kommer VFAB under perioden september 2018 - juni 2019 göra en löpande inventering och statusbesiktning för att ta fram underhållsplaner för hela fastighetsbeståndet.

Informationen kommer sedan föras in i ett nytt fastighetssystem som löpande påminner om de underhåll som behövs. Detta så att vi kan göra en rättvis, ekonomisk och långsiktig planering av våra fastigheters underhåll.

Status: Inventering och informationsinsamling är påbörjad enligt prioriteringslista. Berörda hyresgäster kontaktas.  

Vår bedömning: De fastigheter som finns på prioriteringslistan ska vara inventerade och klara, samt ha en tillhörande underhållsplan juni 2019.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Pågående
Byggnation
Ej klart
Besiktning
Ej klart
Överlämnande/inflyttning
FAKTA
KATEGORI:
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
PROJEKTLEDNING

Johanna Fischer

Johanna.fischer@varberg.se