Felanmälan för hyresgäster

Rådande läge kan påverka tiden för felavhjälpning

Vi vill som vanligt ha in eventuell service- och felanmälan via hemsidan. Vi hanterar er fråga skyndsamt och i prioriteringsordning. Vi hoppas att ni har överseende med att det, under rådande läge, kan ta något längre tid innan icke-akuta ärenden hanteras.

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden når du oss på telefon 0340 – 50 60 50. De tider som vi på Varbergs Fastighets AB inte kan svara kopplas samtalet automatiskt till räddningstjänst.

Telefonnummer och manual för felanmälan