För våra hyresgäster

Bästa hyresgäst,
Vi vill veta vad du tycker, därför har vi tagit fram en enkätundersökning med ett antal frågor till dig som hyresgäst. Vi är väldigt tacksamma om du lägger några minuter att fylla i enkäten, din åsikt är viktig för oss och hjälper oss i vårt arbete att vara en attraktiv hyresvärd. Enkäten är tillgänglig till och med 2020-09-04. 

Får vi in svar från minst 50 % av våra hyresgäster väntar en liten gåva till er alla som tack för hjälpen! (Enkäten är helt anonym)

Starta frågeformuläret