Bästa hyresgäst

Det nya året har inletts med en fortsatt svår situation för många av er. Flera verksamheter har drabbats mycket hårt av pandemin med minskade intäkter till följd. Ingen kan heller veta exakt hur länge det dröjer innan samhället kan återgå till det normala igen.

Då situationen ser väldigt olika ut för olika hyresgäster är vi måna om att hitta lösningar i dialog med er. Som vi nämnt tidigare välkomnar vi idéer som i stort och smått kan underlätta för er både på kort och lång sikt. Vi uppmanar er som tappat i omsättning att söka statligt stöd. Tisdagen 12 jan presenterades förlängning av bland annat omställningsstödet. Syftet med stödet är att göra det möjligt för ert företag att överbrygga den akuta krisen.

Verksamt.se – bra info till företagare

Verksamt.se har en bra sammanställning över flera av de stödåtgärder och lagändringar som finns nationellt för företagare till följd av coronaviruset. Det finns även en sida speciellt för Halland.

Omsättningsstöd

Mot bakgrund av att många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19-utbrottet har regeringen beslutat om ett omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

  • Ansök senast den 31 januari 2021.
  • Ansökan görs på Boverket.

Omställningsstöd

Regeringen föreslår ett förlängt omställningsstöd som ska gå att söka för stödperioderna augusti-februari. Enligt förslaget riktar sig stödet till företag som har tappat omsättning under denna period. Inget beslut är fattat ännu.

  • Ansökan görs hos Skatteverket.
  • OBS att ansökan ännu inte har öppnat för augusti-februari

Tänk på att om du beviljas hyresrabatt av VFAB och samtidigt söker statliga hyresstöd finns det risk att de stöden blir mindre eller uteblir. Var noga med att ta reda på vad som gäller för att få stöd.

Andra stöd i Varberg

Samlad information om lokala stöd för dig som företagare finns på NOD, kommunens näringslivs- och destinationskontor. Där finns exempelvis informationsmaterial ”Håll avstånd” och vem du kontaktar för kostnadsfri rådgivning.

Aktuell information - Covid-19

Vi på VFAB följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset. För att förhindra smittspridning är det viktigt att vi i rådande situation visar hänsyn till varandra och tar ansvar och följer myndigheternas rekommendationer. På denna sida samlar vi information om vad som händer i vår verksamhet med koppling till pandemin. 

Kontakt

Porträtt på Anna-Kajsa Stengård.
Anna-Kajsa Stengård
Fastighetsutvecklare
Telefon: 0340 – 50 60 29
E-post: anna-kajsa.stengard@varberg.se

Porträtt på Lina Persson.
Lina Persson
Kulturgeograf
Telefon: 0340 – 50 60 32
E-post: lina.persson@varberg.se