Samlad information för dig som hyresgäst

Lättnader av restriktionerna

Att antalet vaccinerade fortsätter att öka samtidigt som smittspridningen minskar gör att det från och med 1 juli sker en rad lättnader av restriktionerna. Detta ger näringslivet möjlighet att erbjuda semesterfirare ett mer myllrande Varberg.

Detta är några exempel på de lättnader som görs:

  • Regleringen av öppettider för serveringsställen försvinner.
  • Begränsningen på storlek för sällskap slopas på uteserveringar.
  • Inomhus får ett sällskap om åtta personer sitta tillsammans i en servering.
  • Inomhus tillåts 50 deltagare vid olika evenemang. Om deltagarna anvisas en plats blir taket 300 personer.

Regler och riktlinjer för dig som företagare, kopplat till coronapandemin

Näringslivs- och destinationskontoret, NOD, har på sin webbplats sammanfattat vilka lagar, regler och riktlinjer som du som krögare eller köpman behöver ta hänsyn till, vilken myndighet som utövar tillsyn samt länkar och kontaktuppgifter där du kan hitta mer information.

Trots de nya lättnaderna är det fortsatt många verksamheter som drabbas hårt i spåren av pandemin. Detta med minskade intäkter till följd. Då situationen ser väldigt olika ut för olika hyresgäster är vi måna om att hitta lösningar i dialog med er. Vi välkomnar idéer som i stort och smått kan underlätta för er både på kort och lite längre sikt.

Vi uppmanar er som tappat i omsättning att söka statligt stöd. Syftet med stödet är att göra det möjligt för ert företag att överbrygga den akuta krisen.

Omsättningsstöd

Det här stödet riktar sig till enskilda näringsidkare vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av pandemin under perioden augusti 2020-februari 2021. Ansökan för perioden har stängt.

Förlängning av omsättningsstödet

Regeringen har beslutat om en förlängning för stödet avseende mars-juni 2021 och aviserat en förlängning avseende juli-september 2021.

  • Ansökan görs på Boverkets hemsida.
  • Stöd för perioden mars-juni 2021 stänger den 15 september 2021.

Omställningsstöd

Det här stödet riktar sig till företag som haft ett kraftigt minskat tapp i nettoomsättningen till följd av pandemin under. Tänk på att om du beviljas hyresrabatt av VFAB och samtidigt söker statliga hyresstöd finns det risk att de stöden blir mindre eller uteblir. Var noga med att ta reda på vad som gäller för att få stöd.

  • Ansökan för perioden mars och april 2021 är stängd
  • För mer information besök Skatteverket.

Aktuell information - Covid-19

Vi på VFAB följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset. På denna sida samlar vi information om vad som händer generellt i vår verksamhet med koppling till pandemin.