Felanmälan för hyresgäster

Rådande läge kan påverka tiden för felavhjälpning

Vi vill som vanligt ha in eventuell service- och felanmälan via hemsidan. Vi hanterar er fråga skyndsamt och i prioriteringsordning. Vi hoppas att ni har överseende med att det under rådande läge kan bli något längre tid innan, ej akut felavhjälpning, hanteras.

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden når du oss på telefon 0340-50 60 50. De tider som vi på Varbergs Fastighets AB inte kan svara kopplas samtalet automatiskt till räddningstjänst.

Telefonnummer och manual för felanmälan