Felanmälan för hyresgäster

Uppstår fel eller en skada i dina lokaler anmäler du det genom vårt formulär för felanmälan. Registrera ditt ärende så behandlar vi det så fort vi kan och i prioriteringsordning.

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden når du oss på telefon 0340-50 60 50. De tider som vi på Varbergs Fastighets AB inte kan svara kopplas samtalet automatiskt till räddningstjänst.

Telefonnummer och manual för felanmälan