Rådhuset

Rådhuset ligger i direkt anslutning till Varbergs torg och uppfördes år 1865 efter ritningar av dåvarande stadsarkitekt Frans Jacob Heilborn. Bakgrunden var att det tidigare rådhuset från 1780-talet hade brunnit ner i den stora stadsbranden 1863. Här kom rådhusrätten att finnas kvar fram till tingsrättreformen 1971. 2014 tog VFAB över fastigheten efter Varbergs kommun. Vid förvärvandet formulerade kommunfullmäktige följande: ”Fastigheten skall användas för annat ändamål som i större utsträckning bidrar till torget och stadskärnan samt ökar dess attraktivitet”.
 
Idag kan du äta en god bit mat på bottenplan på restaurang Pinchos. Som ett led i uppdraget att göra torget mer levande och öka attraktiviteten för invånarna föll valet på en restaurang. Bredvid restaurangverksamheten har inrättats en lokal för torgvärd och torghandlare.

På andra våning möts du av den praktfulla Rådhussalen. Den anrika Rådhussalen har renoverats med syfte att behålla salens ursprungliga karaktär. Under 1800-talet användes salen för kulturella sammankomster som teatrar, konserter och andra evenemang. Lokalen är tillgänglig för uthyrning. Här kan du anordna en tjusig fest eller konferens med känslan av att uppleva historiens vingslag. För frågor om bokning av lokalen, läs här.

Övriga ytor på våning två tillsammans med våning tre utgör kontorslokaler om 272 kvadratmeter.

 

Historiska fakta

Historiskt har Rådhuset hyst flera olika verksamheter, inte bara rådhusrätt. Tullkammare, rikstelegraf, polis, häkte, brandkår, arbetsförmedling och ungdomshus är ett axplock.

Till följd av de skiftande verksamheterna har Rådhuset genomgått vissa förändringar under årens lopp. Exteriört har fasaden mot Bäckgatan förändrats vid två tillfällen. Efter brandkårens flytt vid sekelskiftet startade också arbetet med att skapa bättre lokaler för nästkommande verksamheter - polisverk och stadsingenjörskontor.

I den stora bebyggelseinventering som genomfördes i Halland mellan åren 2005-2009, graderades Rådhuset till klass A. Detta innebär att byggnaden är så värdefull att den i princip skulle kunna bli byggnadsminne enligt Kulturminneslagen.

December 2017 stod Rådhuset klart efter omfattande renoveringar sedan VFAB tog över fastigheten 2014. Interiört har planlösningen förändrats, men på såväl bottenvåning som ovanvåning finns flera detaljer bevarade såsom spegeldörrar, dörrfoder och stuckaturer. Dessutom är huvudtrapphuset välbevarat.
 
FAKTA
FASTIGHETSBETECKNING:
Rådhuset 20
BYGGÅR:
1865
ARKITEKT:
Frans Jacob Heilborn
BTA:
1 371 m²
HYRESGÄST:
Maxington Restaurang AB, Varbergs kommun.