Stenaterminalen

FAKTA
FASTIGHETSBETECKNING:
Getakärr 9:14
BYGGÅR:
ARKITEKT:
BTA:
2 373 m2
HYRESGÄST:
Varbergs kommun, Energioptimering Väst AB, Stoner Hill, Feel Well Varberg AB, Subbe AB, Varberg för Liv, Norrdal Group AB, W A Agency AB