FAKTA
FASTIGHETSBETECKNING:
Getakärr 3:46
BYGGÅR:
1883
ARKITEKT:
Stadsingenjör Henrik Holmberg
BTA:
1 189 m²
HYRESGÄST:
Varbergs kommun CLL, Varbergs kommun, AB Previa Halland, Föreningen Flottans Män i Varberg