Varmbadhuset

Friskvårdsinriktningen är ihållande i Varmbadhuset sedan det uppfördes 1925.

I entrén möts du av personalen från Friskvågen, som erbjuder gym och instruktörsledda pass. Fotvård och läkarmottagningar är andra verksamheter som finns i byggnaden.

Dagens Varmbadhus ritades av arkitekten Allan Berglund från Kungsbacka och nämndes som det finaste i Skandinavien under invigningstalet. Med en uppvärmd saltvattensbassäng blev det en stor tillgång i hälsovården.

Historisk fakta

Traditionen med varm- och kallbad i Varberg går tillbaka till den tid då Varberg blev en populär kurort. Det första varmbadhuset uppfördes 1823 och låg placerat ungefär där Tullhuset ligger idag. Ett badhus med endast fem badrum.

1864 bildades ett badbolag med kommunalt stöd, för att bygga både ett Kallbadhus och ett nytt Varmbadhus, detta för att möta konkurrensen från Bohuslän. År 1866 byggdes det nya Varmbadhuset, som blev större och fick 16 bad- och toalettrum, och ett Kallbadhus. Dessa placerades mitt emot varandra nere vid vattnet.

Drygt 60 år senare behövdes förnyelse och det togs beslut om att bygga ännu ett nytt varmbad, nu söder om Societetsparken. 1925 invigdes det Varmbadhus som vi har idag, som är det tredje i ordningen. Det ritades av arkitekten Allan Berglund från Kungsbacka och var landets enda saltvattenkuranstalt. Badhuset fick ny placering och var avsett att användas året runt. Under 20-talets början hade man noterat en minskning av kurgäster, nu kunde man se en tillströmning av besökare igen.

Ett omfattande renoveringsprojekt påbörjades 2018. Både badets tätskickt och reningsverket hade slitits hårt av många års användning av saltvatten i bassängen. I projektet efterstävades det att återskapa badet som det såg ut när det byggdes 1925. I maj 2019 invigdes badet. 


Varbergs Fastighets AB äger och förvaltar Varmbadhuset sedan 2014.

FAKTA
FASTIGHETSBETECKNING:
Varberg Skepparen 19
BYGGÅR:
1925
ARKITEKT:
Allan Berglund
BTA:
3759 m²
HYRESGÄST:
Husläkarna Varmbadhuset Varberg AB, Actic Friskvågen AB, Anna-Karin Welin Gynekologmottagning AB, Fotvårdsspecialisten