Hållbarhet

  Varbergs Fastighets AB arbetar för att främja en hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna av hållbarhet; den ekologiska, den ekonomiska och den sociala.

  Tre dimensioner av hållbarhet

  Miljö- och klimatuppföljning

  Varje år genomför vi en systematisk kartläggning av våra
  direkta och indirekta utsläpp. På så sätt kan vi identifiera
  och arbeta strategiskt med att minska våra utsläpp.
  Mätningarna görs i olika scope, läs mer om dem och vårt
  resultat i Klimatbokslut 2021.

  Hållbara nyheter

  Karta över våra verksamheter

  Via Varbergskartan kan du hitta till våra fastigheter och parkeringshus, se var någonstans vi bygger och hitta till våra
  lediga lokaler. VFAB har ett eget kartlager under rubriken Bygga och bo.