Hållbarhetsmål

Varbergs Fastighets AB är ett kommunalt bolag och vi arbetar efter samma mål och policys som kommunens organisation i övrigt. Här listar vi några av de viktigaste styrdokumenten som är vägledande i vårt arbete:

Strategi för energieffektivisering 2010-2020 (pdf, 1,06 MB)
ReadSpeaker Lyssna