Social hållbarhet

Tillsammans med kommunen är VFAB en viktig aktör i arbetet med att skapa stad. Utvecklingsarbetet innebär bland annat att möjliggöra för platser och rum där människor kan mötas, vistas och trivas. Flera av våra kulturfastigheter har stor betydelse för upplevelsen av stadsrummet, vilket vi ständigt har med oss i såväl förvaltning som utvecklingsarbete.

Vacker gammal tegelbyggnad med välvda fönster. Utanför entrén finns en uteservering med stora beige parasoll.
Bildtext: I det vackra rådhuset finns restaurang Pinchos på entréplan, kontorsplatser på övre planen samt den anrika Rådhussalen som hyrs ut till festliga tillställningar och konferens av VFAB.

Vid årsskiftet 2020 blev barnkonventionen svensk lag. VFAB ingår i en förvaltnings- och bolagsöverskridande arbetsgrupp med fokus på barn- och ungdomsfrågor kopplade till byggd miljö. Arbetet syftar till att stärka barn- och ungdomsperspektivet och ge denna grupp en självklar plats i samhälls- och stadsutvecklingen.

Glada ungdomar poserar framför konstverket de målar på en av väggarna i parkeringshuset.
Bildtext: Detta glada gäng skapar konst på en vägg i parkeringshuset Trädgården.

Social hållbarhet handlar också om att få människor in i arbete på olika sätt. VFAB samarbetar med kommunens arbetsmarknadsenhet där människor som står långt från arbetsmarknaden ges möjlighet till praktik i olika byggprojekt. Vi tar även kontinuerligt emot elever och studenter som jobbskuggar och gör sin praktik hos oss.