Vi arbetar på kontoret

Martin Rylander
VD
Telefon: 0340-50 60 01
E-post: martin.rylander@varberg.se

Ekonomi och HR

 
Patrik Linné
Ekonomichef
Telefon: 0340-50 60 18
E-post: patrik.linne@varberg.se
Rose-Marie Andersson
Redovisningsekonom
Telefon: 0340-50 60 21
E-post: rose-marie.andersson2@varberg.se
Johan Leek
Projektekonom
Telefon: 0340-50 60 12
E-post: johan.leek@varberg.se
Gayane Sarkisian
Ekonom
Telefon: 0340-50 60 27
E-post: gayane.sarkisian@varberg.se
Kajsa Gyså Karlsson
HR-ansvarig (vikarierande)
Telefon: 0340-50 60 31
E-post: kajsa.gysa.karlsson@varberg.se
Emelie Sjögren
HR-ansvarig (föräldraledig)
Telefon: 0340-50 60 04
E-post emelie.sjogren@varberg.se

Hållbarhet och utveckling

 

Clara Tholin
Hållbarhetschef
Telefon: 0340-50 60 03
E-post: clara.tholin@varberg.se

Jenny Rydén
Hållbarhet- och processledning
Telefon: 0340-50 60 11
E-post: jenny.ryden@varberg.se

Klara Jönsson
Miljösamordnare 
Telefon: 0340-50 60 32
E-post: klara.jonsson@varberg.se

Anna-Kajsa Stengård
Fastighetsutvecklare
Telefon: 0340-50 60 29
E-post: anna-kajsa.stengard@varberg.se

Kund och kommunikation

 
Helena Wallin
Chef kund och kommunikation
Telefon: 0340-50 60 07
E-post: helena.wallin@varberg.se
Alexandra Ericsson
Kommunikatör
Telefon: 0340-50 60 36
E-post: alexandra.ericsson@varberg.se
Marielle Rydholm
Kundkoordinator
Telefon: 0340-50 60 37
E-post: marielle.rydholm@varberg.se
Louise Sandberg
Kundkoordinator (föräldraledig)
Telefon: 0340-50 60 15
E-post: louise.sandberg@varberg.se