8 februari 2019 | ALLMÄNT

100 p-platser i hamnområdet

En tillfällig grusparkering med cirka 100 parkeringsplatser upprättas i hamnområdet och ska vara färdig att tas i bruk senast vid månadsskiftet februari/mars, om inte väder och vind gör motstånd. Parkeringen blir en långtidsparkering, med fri parkering mellan kl. 06-23.

I samband med att projekt Varbergstunneln drar igång kommer många parkeringar att försvinna från centrumkärnan. För att tillgodose parkeringsbehovet ses nu möjligheterna för temporära parkeringar över. I hamnområdet där silosarna tidigare stod, finns i dagsläget en oanvänd yta. Fram tills att byggnationen av Västerport drar igång blir det en parkering på området.

Fri parkering 06-23

Resultatet kommer att bli en grusparkering i enklaste tappning, med cirka 100 parkeringsplatser med in- och utfart från Östra Hamnvägen. Fri parkering kommer att råda mellan kl. 06-23, övrig tid är parkering förbjuden. Ett staket har satts upp runt parkeringsområdet och markeringar av platserna pågår. Snö och tjäle kan komma att påverka tidsplanen, men förhoppningen är att parkeringen kan tas i bruk senast vid månadsskiftet februari/mars. Det är i dagsläget oklart hur länge området kommer att fungera som parkering, men minst fram till årsskiftet 2019/2020.

Vid frågor kontakta:
Albin Hillbom
Parkeringsutvecklare
E-post: albin.hillbom@varberg.se

TAGGAR: