19 september 2019 | ALLMÄNT

BRIC - ByggRöra i Centrum

Fyra gånger per år hålls BRIC-möten i Rådhussalen i Varberg. Här kan du som företagare och fastighetsägare få information om stora byggprojekt som kan påverka gator och trafiken i centrum. Det är ett perfekt tillfälle att komma i kontakt med de som jobbar i projekten och en möjlighet att ställa frågor och komma med förslag.

Senaste mötet var den 19 september och Rådhussalen var fullsatt av intresserade deltagare. De informerades om vad som händer i de stora projekten Varbergstunneln och Västerport och också vad som kommer att ske i nära framtid. På plats fanns även kommunikatören för Kommunstyrelsens förvaltning som informerade om trafikplaneringen och tillgängligheten i centrum under kommande byggfas.

Träffarna är i första hand till för dig som är företagare eller fastighetsägare i centrum, men även andra som är intresserade är välkomna. Nästa träff är den 26 november, läs mer och boka här.