20 december 2016 | ALLMÄNT

En tillbakablick på 2016

Under 2016 har vi på VFAB arbetat med 30 projekt i olika faser, med stor vikt på skolor och förskolor i vårt växande Varberg.

Redan dags att summera ännu ett år. Men tiden går fort när man har roligt sägs det - och det är precis vad vi har haft!

Under 2016 har vi på Varbergs Fastighets AB (VFAB) arbetat med cirka 30 projekt i olika faser. Allt från restauranger och skolor till toaletter i societetsparken. Dock är det stor vikt på skolor och förskolor i vårt växande Varberg. Ett exempel är det stora skol- och idrottsbygget i Trönninge som pågått under hela 2016 och följer såväl tidplan som budget. Riktigt kul är att skolbyggnaden under hösten certifierats till Miljöbyggnad Guld - som första skolbyggnad i Varberg!

Inspirerande arbete

Två tillfällen som inspirerat oss lite extra under året är när vi fick förmånen att arbeta med elever från Almers i medborgardialogen ”Arkitekter i skolan”. Samt när vi och våra förvaltningskollegor mötte över 1 000 nyfikna medborgare inne på byggarbetsplatsen i Trönninge. Nu planerar vi fler samarbeten och aktiviteter kopplade till våra byggprojekt.

Fokus på energioptimering

Vi har påbörjat ett spännande och viktigt arbete med fokus på energi och driftoptimering av våra egna fastigheter. Vårt mål är att spara 20% av energikostnaderna mot dagens förbrukning, under en treårs period. Som ett led i detta ska vi nästa år starta ett solcellsprojekt på Sparbankshallen.

Hej 2017

Nu ser vi fram emot ett lika roligt 2017 med bland annat utveckling av Åkulla friluftsgård, ny restaurang i Rådhuset, sommar nummer två för Fästningsterrassen och inte minst kommunens nya stora satsning, Håstens simhall, ett projekt VFAB ska driva. 

Alla vi på VFAB önskar er en god jul och ett inspirerande nytt år!

Martin Rylander

VD, Varbergs Fastighets AB