2 juli 2019 | ALLMÄNT

Ingen p-skiva i p-husen

I våra parkeringshus har vi nu infört ett nytt parkeringssystem med kameror som påbörjar och avslutar din parkering automatiskt. Du behöver inte ställa någon p-skiva längre, bara ha koll på din parkeringstid.

I våra parkeringshus har vi nu infört ett nytt parkeringssystem, som ska underlätta för dig som besökare, med kameror som läser av din registreringsskylt vid infart och påbörjar din parkering automatiskt. Du behöver alltså inte ställa någon p-skiva längre, bara ha koll på din parkeringstid. Vid utfart läser kameror åter av din registreringsskylt och avslutar din parkering. Det är fortfarande gratis att parkera inom tidsbegränsningen (mellan klockan 06-23) i alla våra parkeringshus.

- Vi vill underlätta för våra besökare, vi arbetar för att man ska kunna parkera utan p-skiva, samtidigt ger det oss bättre koll på beläggningen. Din bils registrering lagras inte någonstans, utan blir bara en siffra i statistiken, säger Albin Hillbom, parkeringsutvecklare på VFAB.

Albin förklarar att registreringsnumret inte kopplas till några register. Det innebär inte heller att kontrollavgift utfärdas per automatik, utan även fortsättningsvis kommer utföras manuellt. Statistiken över antalet registreringar skickas direkt till våra flaggskyltar som kan visa tillgänglighet i realtid över lediga platser i våra parkeringshus.

Digitala skyltar visar vägen till närmsta p-hus

Den statistik vi får in genom det nya systemet i parkeringshusen pratar med ytterligare ett skyltsystem, ett så kallat parkeringsledningssytem. Detta ska via digitala skyltar ska leda bilister till det närmaste parkeringshuset med lediga platser. Digitala skyltar placeras på strategiska ställen vid infartslederna, så att bilister leds i rätt riktning direkt de kör in mot centrum. Projektet med ledningssystemet är i full gång.

Appen "P-hus Varberg"

Det finns en app kopplad till våra parkeringshus, ”P-hus Varberg”. Genom att registrera bilen i appen kan du få push-notiser automatiskt när parkeringstiden är på väg att gå ut. Du kommer även kunna se hur tillgängligheten är i respektive parkeringshus, information om öppettider med mera. Men just denna funktion är ofullständig för tillfället.

- Det fungerar att parkera även utan appen, den är bara ett verktyg som ytterligare underlättar för besökaren, förklarar Albin Hillbom.