7 april 2017 | ALLMÄNT

Måndagen den 10 april skyltar vi om

Är du en av dem som upplevde att parkeringsmöjligheterna försämrades i december 2016 när p-tiderna justerades? Läs då vidare, det är nya p-tider på gång!

När tiderna i p-husen justerades i december 2016 ville man få bättre beläggning samt att skapa en förflyttning av beläggningen mellan p-husen. Detta har fått lite olika utfall, Lorensberg har fått ett uppsving, fler hittar ner till plan -1. Mindre bra blev det i Kanngjutaren, som fått en sämre beläggning och i Briggen upplever pendlarna att parkeringsmöjligheterna försämrats för dem. 

– Efter att lyssnat till synpunkter och tittat på resultatet av vår egen kartläggning kommer vi under nästa vecka skylta om i p-hus Briggen och Kanngjutaren. Sen står Varberg inför en stor förändring med ny stadsdel och tunnelbygge. Hur dessa byggprojekt påverkar parkeringssituationen i centrum vet vi inte i dagsläget. Men det kan innebära att vi i framtiden behöver justera tiderna i p-husen igen för att möta nya behov, säger Martin Rylander, VD på VFAB

Tack för era synpunkter

Tidsjustering gör vi med tanke på de synpunkter vi fått in sedan december 2016. Har du något mer du vill framföra, kanske förslag på förbättringar, kritik eller vill visa din uppskattning, kontakta oss på: vfab@varberg.se eller 0340-50 60 70.

Nya p-tider Briggen

Möjligheten för er dagspendlare förbättras. På plan 4 samt gatuparkeringen utanför p-huset försvinner tidsbegränsningen mellan 06-23, vilket innebär att du kan parkera där 17 timmar. Övrigt i p-huset (plan 1-3) gäller 10 timmar med p-skiva.

Obs att det på plan 4 och gatuplatserna utanför p-huset är p-förbud mellan 23-06. Detta för att platserna ska vara lediga på nytt, varje morgon klockan 06:00 när det är dags att ta tåget till jobbet. Var uppmärksam så att du inte råkar parkera fel!

Nya p-tider Kanngjutaren

Tiderna förbättras till 10 timmar med p-skiva mellan 06-23.