19 februari 2016 | ALLMÄNT

Medborgardialog - Arkitekter i skolan

Ett intensivt arbete har pågått under fem onsdagar tillsammans med årskurs 5 på Almers skola sedan de antog uppdraget att ta fram förslag på utegård till ett kommande förskoleprojekt.

Det har varit ett intensivt arbete i medborgardialogen Arkitekter i skolan och i går kväll var det dags för årskurs 5 på Almers skola att ha vernissage. Eleverna presenterade modeller av utegården till en ny förskola och utställningen var välbesökt av föräldrar, politiker och tjänstemän. Resultatet är imponerande och ska nu användas i kommande förskoleprojekt!

Medborgardialogen Arkitekter i skolan har under de senaste veckorna tagit med eleverna i årskurs 5 på Almers skola på en kreativ resa i tid och rum. Tillsammans med representanter från olika yrkesgrupper, förvaltningar och bolag har eleverna under fem onsdagar kunskapat om arkitektur i dåtid, nutid och framtid, plats- och stadsvandrat.

Uppdrag - ny utegård till förskola

Elevernas uppdrag är att gestalta ny utegård till Österängens- och Bolmens förskola, som ligger ett stenkast från Almers. Ett besök i ”dungen”, som förskoleplatsen kallas, gjordes för att inspireras, intervjua förskolebarn och pedagoger. Processen följer en beprövad metod, där varje del spelar en viktig roll i helheten.

Under torsdagskvällen var det dags för eleverna att visa upp sina modeller. Vernissagen öppnades upp av Micael Åkesson (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande och sen fortsatte talen, det var många som ville tacka Almers 5:or och deras lärare för ett fantastiskt engagemang och arbete!

Pålästa elever pitchde väl

Den som besökte utställningen märkte snabbt att inte fanns någon tvekan om att eleverna var väl pålästa och de pitchade väl för just sitt förslag. Det fanns en gemensam och tydlig bild av för vem de skapar utemiljön – förskolebarnen!

- Barnen vill bygga saker själva, därför ar vi valt att bevara en del av skogen där de kan både leka och bygga kojor. Vi har gjort ett materialförråd på gården med plankor och annat som kan vara bra att ha när man ska bygga. Och förrådet ska se ut som en borg, ”nu ska alla saker in i borgen” kan fröknarna säga. Mycket roligare än att plocka in i en borg än i ett förråd, berättar ett av barnen och kompisarna nickar bekräftande.

I sina skisser har de utgått från de behov och önskemål som framkommit vid intervjuer av barn och personal på förskolan. Något alla grupper nämner är dilemmat med gungor och cyklar. Aktiviteter som barnen önskar, men där personalen har uttryckt att det ofta blir kö och skapar osämja bland barnen. Samtidigt minns femmorna att detta var något de själva tyckte var roligt på förskolan, och ofta gjorde. Vems behov och önskemål man tagit fasta på skiljer sig lite mellan grupperna och en elev ställer sig frågan.

- Om det inte finns gungor och cyklar, kommer barnen köa och bråka om något annat då?


Bild: Skog och kojor för fri lek var återkommande inslag.

Eleverna, en viktig pusselbit i projektet

Ingrid Svetoft, universitetslektor Byggteknik på Högskolan i Halmstad. Svetoft är en av dem som utvecklat dialogmetoden Arkitekter i skolan. Tillsammans med skola-arbetslivutvecklare Viktoria Struxsjö har hon planerat och organiserat för processen, där lärare och andra aktörer har viktiga funktioner.

Vi på Varbergs Fastighets AB är stolta och glada över att få vara del av detta och kommer förvalta barnens förslag väl och hålla klass 5 på Almers informerade om vad som händer under hela projektet. Från den första pusselbiten, till den sista och förskolan står inflyttningsklar, vilket beräknas till sommaren 2017.

Ett stort tack till alla som medverkat

Vi vill rikta ett stort tack till Barn- och utbildningsförvaltningen, stadsutvecklingsprojektet, planeringskontoret, Högskolan i Halmstad, Peter Börjesson (lokalhistoriker och stadsguide) och inte minst eleverna på Almers skola klass 5 och deras lärare.