23 januari 2015 | ALLMÄNT

Nya förskolan i Trönninge

Vi befinner oss i senare delen av projekteringsarbetet, och väntar på startbesked. Byggnationen förväntas börja i mitten av februari.

Vi befinner oss i senare delen av projekteringsarbetet, och väntar på startbesked från Stadsbyggnadskontoret. Byggnationen förväntas börja i mitten av februari.