18 april 2019 | ALLMÄNT

Nya styrelsemedlemmar

En tvådagarsutbildning för VFABs nya styrelse om vårt uppdrag, en djupdykning i våra affärsområden samt framtida utmaningar. Allt inramat i vacker miljö ute på Varbergs landsbygd.

VFABs medarbetare avlöste varandra på styrelseseminariet som hölls ute på Ästad gård. Då två av fem medlemmar i styrelse är nytillsatta vad det en djupdykning i bolagets nuläge, möjligheter och utmaningar som presenterades och frågor som arbetades med.

Vi hälsar Inger Andersson (S) ledamot och Ingemar Svalander (KD) ledamot välkomna och ser fram emot fyra innehållsrika år.

VFABs styrelse


Främre raden från vänster: Gösta Bergenheim (M) orförande, Inger Andersson (S) ledamot och Ingemar Svalander (KD) ledamot.
Bakre raden från vänster: Kent Norberg (S) vice ordförande, Ulla Öhman (C) ledamot.