29 oktober 2015 | ALLMÄNT

Rådhuset fullt av besökare!

Under eventet, Varberg lyser för fred, den 23/11 fick Rådhuset, en för kvällen spektakulär belysning av fasaden som gav denna delen av torget liv.

Under eventet, Varberg lyser för fred, den 23/11 fick Rådhuset, en för kvällen spektakulär belysning av fasaden som gav denna delen av torget liv. Inte minst tack vare alla nyfikna som drog sig upp mot Rådhuset som syntes tydligt från Brunnsparken, eventets centrum.

Varbergs Fastighets AB (VFAB) fanns på plats i Rådhuset som var en av många platser utmärkta på kartan för stadsvandringen som anordnades av Varberg Calling for Peace. Förutom den konstbelysta fasaden, soppa och rundvandring i lokalerna kunde VFAB under kvällen dela med sig av de skissförslag som är framtagna för fasadändring. Detta blev därmed huvudämnet för kvällen och gav många intressanta möten.

Underlag för restaurangverksamhet

VFAB har i ägardirektiv och som ambition att bevara värdefulla byggnader i Varberg. Men också säkerställa en långsiktig fungerande användning av dem. Enligt fullmäktigebeslut 2013-12-17 är önskemålet är att ”fastigheten skall användas för annat ändamål som i större utsträckning bidrar till torget och stadskärnan samt ökar dess attraktivitet”.

Med detta som bakgrund, tar VFAB fram underlag för restaurangverksamhet Rådhuset och med det en förändring av fasaden enligt framtagna skisser. Om detta inte blir möjligt kommer således också verksamhetsinriktning behöva ändras. Och då med inriktning som inte är publik, eftersom det då är nödvändigt att tillgänglighetsanpassa och ”öppna upp” så att verksamheten syns utifrån.

Förändringen av fasaden

Förändringen som föreslås är justering av den nedre raden fönster samt entrédörren. Gällande interiören så är det kulturhistoriska värdet begränsat. Det är framförallt trappan och rådhussalen som är av betydelse ur den synpunkten. Båda kommer att bevaras, underhållas och få en funktion i VFAB´s vision för byggnaden. Se fasadskisserna, öppnas i nytt fönster.

Välkommen med synpunkter

Arbetet med Rådhuset har skapat debatt och åsikterna är många. Vi välkomnar synpunkter och du får gärna kontakta oss via:

 vfab@varberg.se

Eller via post:
Varbergs Fastighets AB
BOX 504
432 80 Varbergs