23 oktober 2019 | ALLMÄNT

Tunnelprojektet - så når du centrum och våra p-hus

Arbetet inför Tunnelprojektet gör att från och med den 28 oktober enkelriktas Västra Vallgatan i sydlig riktning. Avspärrningarna kommer att finnas vid Otto Torells gata och bort förbi järnvägsstationen. I januari stängs den här delen av Västra Vallgatan helt för trafik. Redan nu är det bra att veta vilket som är det smidigaste sättet att nå centrum och våra p-hus.


Om du kommer norrifrån når du centrum smidigast via Västkustvägen eller Göteborgsvägen. Här når du enkelt de båda p-husen Lorensberg och Kanngjutaren.

Vill du parkera i västra centrum, i Briggen eller i p-husen vid Gallerian är det bäst att välja Östra hamnvägen.

Vägarna för att nå centrum söderifrån påverkas inte.