2 november 2018 | ALLMÄNT

2019 - förändringens år för våra parkeringshus

Skylta nytt, minska söktrafiken, ta bort p-skivan och etablera ett nytt system för parkeringsledning. Varbergs Fastighets AB tänker nytt kring parkeringsverksamheten och allt ska ske under 2019. Redan i november går startskottet, vi tar ett första steg i parkeringsutvecklingen och sätter upp nya skyltar på fasaderna av våra parkeringshus, därefter avlöser utvecklingsprojekten varandra.

Varbergs Fastighets AB:s (VFAB) parkeringsverksamhet innefattar sex parkeringshus i Varbergs innerstad, med totalt över 1200 parkeringsplatser. Nu tar vi grepp om vår parkeringsutveckling och första steget sker redan nu i november, då vi får upp nya fasadskyltar på våra parkeringshus. Att skylta om innebär inte bara en uppfräschning av våra fasader, det bidrar också till att våra parkeringshus blir mer kända och på så vis lättare att hitta.

Minska söktrafiken med nya system

Under första halvan av 2019 kommer ett nytt system för parkeringsledning att lanseras i samarbete med hamn- och gatuförvaltningen. Ett system som ska bidra till minskad söktrafik i centrum, bilar som cirkulerar för att hitta ledig parkering. Det nya systemet, som vi i dagsläget kallar ”P-IN”, innebär att bilister ska ledas via digitala skyltar till närmaste parkeringshus med lediga platser. Digitala skyltar kommer att placeras ut på strategiska ställen, så att du leds i rätt riktning, direkt när du kör in mot centrum.

Ingen p-skiva i parkeringshusen från 2019

För att få koll på beläggningen i våra parkeringshus upphandlade VFAB alldeles nyligen ett system som automatiskt kommer att läsa av bilens registreringsskylt vid in- och utfart. Ett system som tillhandahålls av det norska företaget Giant Leap. 

I våra parkeringshus parkerar du gratis dagtid, med p-skiva. Trots det utfärdas en del kontrollavgifter, främsta anledningen är just att bilister glömt att ställa p-skivan. Genom det nya systemet, där bilens registreringsskylt läses av automatiskt, behöver fysisk p-skiva  inte längre användas i våra parkeringshus, från och med våren 2019. Direkt när du kör in, påbörjar en ”digital p-skiva” din parkeringstid. Detta innebär inte att kontrollavgift utfärdas per automatik när parkeringstiden gått ut, kontrollavgifter kommer även fortsättningsvis att utföras manuellt av Parkering Halland. När systemet lanseras kommer vi att informera alla bilister.

Det ska vara lätt, att parkera rätt!

Allt vårt utvecklingsarbete syftar till att säkerställa att det finns parkeringsmöjligheter i Varberg för invånare och besökare. Men inte minst – det ska vara lätt att parkera rätt!

Vill du veta mer om vårt arbete eller har synpunkter på våra parkeringshus, välkommen att kontakta:

Albin Hillbom
Parkeringsutvecklare