10 april 2018 | ALLMÄNT

Årsredovisning 2017

Läs om hur 2017 såg ut för VFAB

2017 har varit ett händelserikt år och tillväxttakten har fortsatt varit hög. När det gäller egna investeringar så har Rådhuset färdigställts och rymmer nu restaurang, festsal och kontor. Parkeringshus Trädgården blev klart vilket gav ytterligare 235 centrala parkeringsplatser.

Byggnationen åt kommunen minskade något mot rekårdåret 2016, men ligger kvar på en hög nivå. Trönninge skola och Tresteget färdigställdes samt tre förskolor för att nämna några.

Verksamheten kommer fortsatt präglas av en hög investeringstakt då både VFAB och Varbergs kommun fortsätter att växa.

Läs hela förvaltningsberättelsen samt ekonomiskinformation här >

TAGGAR: