13 maj 2019 | ALLMÄNT

Avstängd infart p-hus Trädgården

Fram till månadsskiftet juni/juli kommer infarten från Bäckgatan till parkeringshus Trädgården att vara avstängd, liksom trapphuset med in- och utgång mot Bäckgatan. Detta då hamn- och gatuförvaltningen iordningställer gatan. Under tiden hänvisar vi till parkeringshusets andra infart från Södra Hamnvägen.

Arbetet startade i början av maj och kommer att pågå fram till månadsskiftet juni/juli. Infarten till parkeringshus Kyrkoherden ska inte påverkas av arbetet, inte heller varutransporter till och från Gallerian eller andra närliggande fastigheter.

Fler träd och ny asfalt

Gatan kommer att få en ny asfaltsbeläggning och de fyra befintliga träden på gatans norra sidor kommer till hösten att ersättas med åtta nya träd, bättre lämpade för platsen. På den södra gångbanan kommer lagningar och mindre åtgärder att utföras.

Mer information om byggnationen finner du här

TAGGAR: