29 oktober 2018 | ALLMÄNT

Cykelväg avstängd - Kvarteret Renen

Konstruktionen av den gamla tegelmuren längs med Gamlebyvägen och Östra Långgatan har påverkats mer än befarat under rivningen av industrifastigheten Renen 13. En kort sträcka av cykelvägen längs Östra Långgatan stängs av tills vidare.

Rivningen av A-hallen på Renen 13 är nu avslutad. På grund av höststormar blev arbetet några dagar försenat. Den 4 oktober skedde slutbesiktning utan anmärkning. Tyvärr har konstruktionen av den gamla tegelmuren längs med Gamlebyvägen och Östra Långgatan påverkats mer än befarat av rivningen. Just nu ser vi på vilka åtgärder som behöver tas. Tills vidare kommer cykelvägen längs Östra Långgatan, mellan Gamla Kyrkbacken fram till Gamlebyvägen att vara avstängd.

TAGGAR: