31 maj 2019 | ALLMÄNT

Digitalisering pågår i våra p-hus

Har du sett att det monteras nya skyltar på parkeringshusen i Varbergs centrum? Dessa ska ge våra besökare information om tillgängligheten. Vi är just nu i en spännande fas då vi digitaliserar våra parkeringshus, vilket exempelvis innebär att p-skiva inte längre kommer vara nödvändig.

Vi har tidigare skrivit om att vi är på väg att digitalisera våra parkeringshus, nu är det snart verklighet. I mitten av maj påbörjades montering av flaggskyltar på fasaderna, skyltar som kommer visa information om antalet lediga platser i parkeringshuset. Samtidigt installeras ett kamerasystem som innebär att ”jag glömde ställa p-skivan” snart är ett minne blott.

Parkera utan p-skiva

Vi har nu installerat kameror i våra parkeringshus, som automatiskt läser av bilarnas registreringsskyltar. Detta innebär att det inte behövs någon p-skiva i parkeringshusen längre, då kamerorna startar och avslutar parkeringstiden automatiskt. I övrigt fungerar allt som vanligt, att parkera i våra parkeringshus kommer fortfarande vara gratis mellan kl. 06-23. Detta system startar upp i månadsskiftet juni/juli.

- Vi vill underlätta för våra besökare, vi arbetar för att man ska kunna parkera utan p-skiva, samtidigt ger det oss bättre koll på beläggningen. Systemet är inte kopplat till Transportstyrelsen eller något övervakningsbolag säger Albin Hillbom, parkeringsutvecklare på VFAB.


 

Albin förklarar att registreringsnumret inte kopplas till några register. Det innebär inte heller att kontrollavgift utfärdas per automatik, utan även fortsättningsvis kommer utföras manuellt. Statistiken över antalet registreringar skickas direkt till våra flaggskyltar som kan visa tillgänglighet i realtid över lediga platser i våra parkeringshus.

Appen "P-hus Varberg"

Under sommaren kommer en app ”P-hus Varberg” att lanseras för parkeringshusen, i den kan användaren se hur tillgängligheten är i respektive parkeringshus, (information om öppettider med mera). Det går också att registrera sin bil och automatiskt få push-notiser när parkeringstiden är på väg att gå ut.

- Det fungerar att parkera även utan appen, den är bara ett verktyg som ytterligare underlättar för besökaren, förklarar Albin Hillbom.

Digitala skyltar visar vägen till närmsta p-hus

Den statistik vi får in genom det nya systemet i parkeringshusen, ska i förlängningen prata med ytterligare ett skyltsystem. I samarbete med hamn- och gatuförvaltningen kommer ett parkeringsledningssystem att lanseras. Syftet med detta är att bilister via digitala skyltar ska ledas till närmaste parkeringshus med lediga platser. Digitala skyltar kommer att placeras ut på strategiska ställen vid infartslederna, så att bilister leds i rätt riktning direkt de kör in mot centrum. Projektet med parkeringsledningssystemet är i full gång.

- Det här är en åtgärd för att minska söktrafiken i centrum, vilket är särskilt viktigt nu eftersom olika byggprojekt påverkar möjligheten att ta sig fram, förklarar Lennart Derle, trafikingenjör i Varbergs kommun.

Arbetet sker i etapper

Utbyggnaden av de digitala displayerna vid infartslederna sker etappvis, varav den första etappen görs nu i maj/juni. Just nu är Varberg Energi igång med att gräva ner elkablar och fundament till skyltarna.