25 maj 2018 | ALLMÄNT

Framtidens parkering i fokus

VFAB deltog i parkeringskonferens och har utökat organisationen med parkeringsutvecklare.

Sveriges största nätverk för parkeringsfrågor möttes i Uppsala, för att bland annat diskutera framtida smarta parkeringslösningar. Varbergs Fastighets AB (VFAB) var på plats för att ta del av parkeringsbranschens erfarenheter och utmaningar. I tre dagar diskuterades vikten av att planera för bilen i den hållbara staden, på ett klokt sätt från början. Ett annat ämne som berördes var stundande GDPR-lag med fokus på kameraövervakning

VFAB är medlemmar i svenska parkeringsföreningen, Svepark, som stod som arrangör. Svepark är en ideel sammanslutning av kommuner samt kommunalt och privat ägda parkeringsföretag. Föreningen ska verka för att parkeringsverksamheten utvecklas utifrån gemensamma riktlinjer och säkerställer därmed en hög kvalitet hos medlemmarna samt fungerar som en kvalitetsgaranti gentemot kunderna.

VFAB utökar med parkeringsutvecklare

Sedan april har VFAB förstärkt sin organisation med en ny tjänst, parkeringsutvecklare. Albin Hillbom tillträdde tjänsten i april och ser utvecklingspotential i vägledningssystem, digitalisering och framtida anläggningar. Varberg är inne i en föränderlig tid med ökat antal invånare och därmed fler bilar. Parkeringsbranschen står också inför flera spännande utmaningar kring det hållbara samhället, där elbilarnas framfart och bilpool kommer att ta en större plats.

Har du tankar eller funderingar kring parkeringshusen i Varberg, kontakta gärna oss: Tyck till!