15 mars 2021 | ALLMÄNT

Hemlig kammare hittad vid Briggen

Saneringen i det gamla färjeläget pågår för fullt. Då det saknas fullständiga ritningar över området har överraskande fynd nått dagens ljus. Kraftiga grundmurar och fack som sannolikt en gång i tiden utgjorde rum för turbinerna i Yngredsfors kraftstation har grävts fram. Man har också hittat en stor underjordisk kammare fylld med 4 meter djupt vatten.

Underjordisk kammare, smutsiga betongväggar och djupt svartgrönt vatten. I bortre änden finns en stege som leder upp mot dagsljuset som silar ner i kammaren.Foto: Jens Berndtsson BRA Mark AB.

Tips: Från översta planet i parkeringshuset Briggen får du en bra överblick över saneringsarbetet.

Läs den spännande artikeln från projektet Västerport.

TAGGAR: