28 februari 2021 | ALLMÄNT

Aktuell information - Covid-19

Varbergs Fastighets AB följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset, covid-19. För att förhindra smittspridning är det viktigt att vi i rådande situation visar hänsyn till varandra och tar ansvar och följer myndigheternas rekommendationer.

På denna sida samlar vi information om vad som händer i vår verksamhet med koppling till pandemin. Uppdaterad: 10 maj 2021.

Vi måste hjälpas åt att förhindra smitta av covid-19. Mer information hos Folkhälsomyndigheten.

Allmän information

Vi uppskattar möten med kunder och samarbetspartners. Men just nu måste vi alla hjälpas åt att minska smittspridningen. Vi ställer om våra rutiner och hanterar situationen enligt följande:

  • Vår reception i Tullhuset är stängd. Behöver du komma i kontakt med oss är vi tillängliga digitalt.
  • Leveranser ska aviseras via telefon och tas emot utanför Tullhuset.
  • För allas säkerhet, kommer vi inte att skaka hand när vi möter kunder ute i verksamheten.
  • Det är mycket begränsad bemanning i Tullhuset men alla medarbetare nås digitalt.

Felanmälan

Vi vill som vanligt ha in eventuell service- och felanmälan via hemsidan. Vi hanterar er fråga skyndsamt och i prioriteringsordning. Vi hoppas att ni har överseende med att det, under rådande läge, kan ta något längre tid innan ej akut felavhjälpning hanteras.

Handeln och besöksnäringen hårt drabbad 

Det är en fortsatt svår situation för många av våra hyresgäster. Flera verksamheter har drabbats mycket hårt av pandemin med minskade intäkter till följd. Ingen vet heller hur länge det dröjer innan läget förändras, vilket skapar stor osäkerhet. Situationen ser dock väldigt olika ut för våra hyresgäster. Vi är därför måna om att hitta lösningar i dialog med varje hyresgäst och gör bedömningar utifrån gällande bestämmelser. Du som hyresgäst kan läsa mer och hitta kontaktuppgifter till oss här.

Den nya pandemilagen

Den 10 januari införde regeringen en ny tillfällig pandemilag för att kunna minska smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Förutom att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer behöver verksamheter nu anpassa sig efter den nya pandemilagen som gäller tills vidare.

Den så kallade ”begränsningsförordningen” betyder att alla besökare/kunder i butiker, gym, badhus och idrottsanläggningar inomhus ska ha tio kvadratmeter att röra sig på. Verksamheterna är därför skyldiga att beräkna och dokumentera hur många som maximalt får vistas i lokalerna samtidigt och se till att det inte överskrids. Det ska skyltas vid alla entréer vilket maxantalet är. Det ska även erbjudas möjlighet att tvätta händerna eller så ska det finnas handdesinfektion.

Restauranger och andra serveringsställen ska hålla stängt för förtäring efter kl 20.30 men får hålla öppet för försäljning av mat som inte förtärs på stället, dvs avhämtning/takeaway. Antalet besökare ska begränsas till en person. 

Under rådande omständigheter har vi valt att begränsa uthyrningen av. Rådhussalen.

Orosmoln i byggbranschen 

VFAB har flera stora byggprojekt igång, förskolor, äldreboende och simhall för att nämna några. I pandemins spår finns orosmoln också i byggbranschen och man gör anpassningar för att ha produktionen igång. Men i nuläget ser det inte ut att påverka sluttiden för något av VFABs projekt.

Kontakta oss

Fram till den 1 augusti kommer vi hantera de frågor som går digitalt eller boka in ett möte längre fram i tiden. Vi nås digitalt, välkommen att höra av dig!

Växel: 0340 – 50 60 00
E-post: vfab@varberg.se

Nationella allmänna råd

Från och med 14 december 2020 gäller nationella råd för att minska smittspridning av covid-19. Du kan läsa råden i sin helhet på krisinformation.se. Information about the new national regulations is available in six other languages besides Swedish at krisinformation.se.

Information riktad till dig som företagare hittar du hos näringslivs- och destinationskontoret.

Information om hur Varbergs kommuns olika avdelningar påverkas av covid-19 finns att läsa på deras webbplats.

TAGGAR: