26 februari 2019 | ALLMÄNT

Ny parkering i hamnområdet står klar

Nu öppnas den nya parkeringsplatsen i hamnområdet. Med det finns nu 100 långtidsparkeringar med fri parkering mellan kl. 06-23.

Grusparkeringen har in- och utfart från Östra hamnvägen. Parkering är fri mellan kl. 06-23, övrig tid är parkering förbjuden. Parkeringen är tillfällig, området kommer att fungera som parkering som minst fram till och med årsskiftet 2019/2020.

TAGGAR: