16 oktober 2018 | ALLMÄNT

Nya skyltar på p-husen

Måndagen den 15 oktober påbörjar vi ett arbete med att fräscha upp fasaderna på flera av våra parkeringshus. Gamla och trasiga skyltar tas ner och nya fasadskyltar sätts upp inom kort.

Genom de nya fasadskyltarna blir parkeringshusens namn tydligare. Det bidrar till att det blir enklare och tydligare att kommunicera samt för invånare och besökare att hitta rätt till enskilda parkeringshus.

Vår entreprenör, PH Bygg, utför arbetet på tider då de ska störa trafiken så lite som möjligt. Men vi vill ändå be er köra extra försiktigt vid våra in- och utfarter när arbete pågår.

TAGGAR: